rosvo: (Default)
[personal profile] rosvo

Om att lära sig gå med världens blick i ögonen
Och föras hän med den
Om att veta sig urskild och sammansatt
Och skena mot syner, namn
Ju fjärare, dess mäktigareEttä oppii kulkemaan maailman katse silmissään
Ja kiittää, antautuu
Että tietää olevansa erillinen ja moninainen
Ja liitää kohti näkyjä, nimiä
Mitä etäisempiä sen mahtavampia

- Henrika Ringbom (suom. Merja Virolainen)

Profile

rosvo: (Default)
rosvo

May 2016

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 3031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:26 am
Powered by Dreamwidth Studios